rediscountable bill

  1. yeniden iskonto edilebilir senet
  2. reeskont edilebilir senet