refuse to help sb

birine yardım etmeyi reddetmek Fiil
birine yardım etmek istememek Fiil