ring the changes

  1. (a) çanları (değişik sıra ile) çalmak, (b)
    Brit. tavrını/tutumunu/bir işi yapış tarzını değiştirmek,
    her türlü olanağı denemek, her çareye başvurmak.