1. (a)
    Brit. telefon etmek, (b) (satış bedelini) kasaya kaydetmek, kasa makinesi ile yazmak.
santral aramak Fiil
perdeyi açmak.
başlamak, girişmek, (hizmete) açmak, küşat etmek.
yazarkasa fiyatı yazmak Fiil
yazar kasaya fiyatı yazmak Fiil
birine telefon etmek Fiil