1. İsim kaya.
  I sat down on the rock.
 2. İsim kayaç.
  igneous rock: indifaî kaya(ç).
 3. İsim kaya parçası, taş yığını.
  building that stand upon rock.
 4. İsim taş.
  throw rocks at the teacher.
 5. İsim kaya gibi/ kayaya benzer şey.
 6. İsim sağlam temel, güvence, dayanak.
  The Lord is my only rock: Tek güvencem Allahtır.
 7. İsim akide şekeri.
 8. İsim (a) elmas, (b) mücevherat.
 9. Fiil salla(n)mak.
  Ship rocked by the waves. To rock oneself in one's chair.
 10. Fiil sars(ıl)mak, şiddetli heyecan/teessür vb. duy(ur)mak, sersemle(t)mek, şaşkına çevir(il)mek.
  The earthquake
  rocked the house.The news of President's murder rocked the nation.
 11. Fiil (maden cevheri/kum) yıka(n)mak.
 12. Fiil (beşikte) sallamak, ırgalamak, sallayıp uyutmak.
  to rock a cradle. to rock a baby to sleep.
 13. Fiil teskin etmek, sakinleştirmek, ümit/güvence vermek.
 14. İsim salla(n)ma, sars(ıl)ma, sallantı, sarsıntı.
  The gentle rock of the boat.
 15. İsim (bkz: striped bass ).
 16. Sıfat rok müziği: kuvvetli tempolu, yeknesak ve gürültülü bir müzik.
 17. İsim öreke.
 18. İsim örekedeki yün/keten.
(a) kaya gibi sağlam, (b) güvenilir, itimada şayan.
başlık-kaya: petrol, gaz, tuz yatakları üzerindeki su geçirmez kaya tabakası. İsim
peribacası İsim, Coğrafya
maden cevherini çevreleyen kaya. İsim
kovboy ve rok müziği. İsim
hızla düşmek Fiil
dibe vurmak Fiil
çakılmak Fiil
kaydırak oyunu.
kaya gibi sağlam
sert kaya/maden damarı: yalnız matkapla/dinamitle parçalanabilen maden cevheri.
hard rock miners.
kuvvetli kimse, çetin ceviz.
şiddetli, sert.
çok hünerli uçak pilotu. İsim
katılaşım kayacı İsim
püskürük kayaç İsim
kor kayaç İsim
magmatik kayaç İsim
toprak-kaya: yeryüzünde katı kaya tabakasının üstünde toprakla karışık kaya parçacıkları. İsim
aydan alınmış kaya örneği
mantarkaya İsim, Coğrafya
punk ile ayni anlama gelir. hipi müziği, 1970'lerde yayılan çok gürültülü, hareketli rok müziği.
yavaşlatılmış sallan-yuvarlan dans müzıği. İsim
peri bacası İsim, Coğrafya
Cebelitarık.
volkanik kaya
ayrışmış kaya İsim, Jeoloji
aile hayatını idare etmek Fiil
sallan yuvarlan müziği ve dansı
meyvalı ve şekerli viski (hazır içki) İsim
barnacle
kayabalığı, kaya levreği
(Ambloplites rupestris): ayıbalığı familyasından bir tatlısu balığı (ABD'de bulunur). İsim

striped bass İsim
dip, taban, en alt düzey.
Prices hit rock bottom: Fiyatlar en alt düzeye indi. İsim
en düşük fiyat
kayalarla çevrili
çevresi kayalık
kaya eğreltisi
(Pellaea) İsim
akide şekeri İsim
kaya
kayalık
kaya mezgiti
(Sebastodes mystinus): Doğu Pasifik kıyılarında bulunan bir tür balık İsim
bir tür asbest İsim
kaya kornişi: korniş ve beyaz plimut melezi ufak bir tavuk cinsi İsim
necef taşı
konkasör
neceftaşı, renksiz saydam kuartz İsim
kaya güvercini
(Columba livia): evcil güvercinlerin atası yabani güvercin İsim
sonda
mıcır
mucur
kaya tozu: buzullarla ufalıp tozlaşan kaya.
glacier meal ile ayni anlama gelir. İsim
kaya çiçeği
(Crossosoma): GB ABD'nin kurak yerlerinde yetişen yabani funda. İsim
kayalık bahçe, taş yığınından yapılmış çiçeklik, taşlar ve kayalarla süslenmiş bahçe. İsim
hortum kayası İsim, Hayvan Türleri
mazak İsim, Hayvan Türleri
benekli kaya levreği
(Epinephelus adscensionis). Antil adaları kıyılarında avlanır. İsim
güvenlik içinde olmak Fiil
bir tür asbest İsim
rock cork
spiny lobster İsim
şekerli akçaağaç
(Acer saccharum): özsuyundan pekmez gibi bir şurup yapılır. İsim
kumlu buzulsu: ince kaya parçaları taşıyan buzulsu. İsim
kaya sıvacı kuşu
(Sitta neumayer): sırtı gri-mavi, karnı ak, kanatları kahverengi ötücü kuş (Avrupa, Önasya). İsim
petrol. İsim
kınalı keklik, kırmızı keklik
(Alectoris graeca).
kaya güvercini
(Columba livia): evcil güvercinlerin atası yabani güvercin İsim
rock dove İsim
dağ çiçeği, dağ bitkisi. İsim
kar tavuğu
(Lagopus mutus). İsim
kaya pitonu
(Python sebae). Boyu 8 m. sıcak ülke sürüngeni. İsim

pika ile ayni anlama gelir. ıslıklı tavşan
(Ochotonidae): K. Amerika ve Asyada yaşayan tavşana benzer memeli hayvan.
kaya tuzu. İsim
kayakoruğu İsim, Bitki Türleri
kaya koruğu İsim, Bitki Türleri
sallanır mil/şaft
kayalık serçesi
(Petronia petronia).
kaya sincabı
(Citellus variegatus): B ABD ve Meksikada kayalık yerlerde yaşayan kara başlı boz sincap. İsim
petrol
hiç yoktan zorluk/ mesele çıkarmak, çıngar çıkarmak, işleri bozmak, oyun bozanlık etmek.
ortalığı karıştırmak, telâşa/velveleye vermek, zorluk/müşkilât çıkarmak, birliği/beraberliği sarsmak.
hisse senedi piyasasını temelinden sarsmak Fiil
kaya ardıcı
(Monticola saxatilis): Akdeniz yöresi ve B. Asyada bulunan sırtı ak, karnı-başı mavi
ötücü kuş. Dişisi kahverengi alacalıdır.
İsim
kaya likeni
(Umbilicaria). İsim
kaya kangurusu
(Petrogale penicillata). İsim
amyant, ak asbest.
asbest.
mineral wool ile ayni anlama gelir. İsim
sallan-yuvarlan: hareketli bir dans müziği.
sallan-yuvarlan müziğini çalmak, bu müzikle dans etmek.
sallan-yuvarlan müziğini yazan/çalan, bu müzik ve dansın hayranı.
asit kaya drenajı İsim
bir politikacıyı karalamak amacıyla söylenen yalan
bir işin temelini atmak Fiil
dibini bulmak Fiil