rough estimate

kabataslak, aşağı yukarı, kaba bir tahminle/hesapla.
kararlamak Fiil
kaba masraf tahmini