rubbing alcohol

  1. alkol, antiseptik olarak kullanılan %70 izopropil alkol eriyiği.