1. Fiil kazımak, keskin bir şeyle kazıyarak yüzeyini bozmak.
 2. Fiil kaşı(n)mak.
 3. Fiil eşelemek, kazmak.
 4. Fiil
  scratch out: (yazıyı) çizmek, karalamak, çizerek iptal etmek.
 5. Fiil listeden çıkarmak, silmek.
 6. Fiil (maden üzerine) yazı oymak, hâkketmek.
 7. Fiil tırnaklamak, tırnakla çizmek.
 8. Fiil cızırdamak, gıcırdamak, sürtünerek ses çıkarmak.
 9. Fiil geçimini güçlükle sağlamak.
 10. Fiil yarışmadan çekilmek.
 11. Fiil (iskambilde) sayı kazanmamak.
 12. Fiil bilârdoda yanlış vuruşla ceza almak.
 13. İsim tırmık, tırnak izi, çizik.
 14. İsim tırmalama, tırmıklama, çizme, kaşı(n)ma.
 15. İsim gıcırtı, cızırtı, gıcırdama, cızırdama.
 16. İsim yarışa başlama çizgisi.
 17. İsim bilârdoda yanlış vuruş.
 18. İsim iskambilde sıfır sayı.
 19. İsim para, nakit.
 20. Sıfat müsvedde(lik), karalama.
  scratch paper: müsvedde kâğıdı.
  scratch pad: müsvedde defteri, bloknot.
 21. Sıfat handikapsız.
  scratch player.
 22. Sıfat alelacele/rastgele toplanmış/hazırlanmış, derme çatma.
  a scratch crew. 4.
  a scratch meal: derme çatma/uydurma yemek.
Geçici kütük Bilgi Teknolojileri