1. İsim sertlik, şiddet.
  2. İsim aşırı ciddyet.
  3. İsim ağırlık, vahamet.
  4. İsim sadelik, basitlik, süssüzlük.
  5. İsim aşırı titizlik, dakiklik, intizamlılık, müsamahasızlık.
kazaların şiddet ve önem dereceleri İsim
kaza şiddet ve önem dereceleri İsim
kaza yüzünden yitirilen zaman
şiddetle cezalandırmak Fiil
önem kodu Bilgi Teknolojileri