1. gözlerini kısarak bakmak.
  2. gözlerini kısmak/yarı kapamak, gözlerini kısarak bakmak.
  3. yan/iğri bakmak.
  4. şaşı olmak.
  5. yan/iğri bakış.
  6. şaşılık.
  7. şaşı.
  8. kısa bakış, kısaca gözden geçirme.
eğiliminde olmak, meyletmek, -e mütemayil olmak.
birine kısa bir bakış fırlatmak Fiil