structure of society

toplumun bütün yapısını değiştirmek Fiil