submit goods to a careful examination

  1. Fiil malları sıkı bir teftişe tabi tutmak
  2. Fiil malları dikkatli incelemeye tabi tutmak