1. Sıfat veciz, kısa ve anlatımlı, özlü.
    an accurate and succinct account of their policies.
  2. Sıfat özetlenmiş, kısaltılmış, mücmel, muhtasar.
  3. Sıfat dar bir alana sıkıştırılmış.
  4. Sıfat (kuşak, kemer vb.) (a) yukarı sıyrılmış, (b) sımsıkı bağlanmış.