1. İsim, Hukuk yeminli tanık ifadesi
  2. İsim kanıt, delil, ispat.
  3. İsim açıklama, açık beyanat/bildiri.
tanıklık ettiği şeyi onaylamak Fiil
tanığın ifadesine göre
tanıklık etmek Fiil
delillerin tespiti talebi
birini tanıklık etmeye çağırmak Fiil
çelişen tanık ifadeleri İsim
bilirkişi tanıklığı
sahte tanıklık
sahte tanıklıkta bulunmak Fiil
bir tanığın önemi
birinin tanıklık ifadesine sahip olmak Fiil
bir tanıklığı reddetmek Fiil
bir tanıklığın reddi
dolaylı tanıklık
menfi şart
olumsuz kanıt
yaşlının hastalık veya memleket dışına gitme gibi nedenlerle ilerdeki duruşmaya gelememesi ihtimali olan
tanığın ifadesinin önceden yazılı olarak tesp
delillerin tespiti
(ifade alınarak yapılan) delil tespiti İsim, Hukuk
doğrudan tanık ifadesi İsim
tanık göstermek Fiil
tanıklık ifadesini geri almak Fiil
tanıkla kanıtlamak Fiil
bir tanıklığın özü
tanık ifadesi alma
yeminsiz tanıklık
tanıklığın geçerliliği
tanıklığın geçerliği
tanık ifadesini geri almak Fiil
yemin tahtında tanıklık
yemin altında tanıklık
kelime-i şahadet
'ye tanık olarak
bir ifadeyi kanıtlayacak tanık sağlamak Fiil
bir ifadeyi teyit edecek tanık göstermek Fiil
şahadet getirmek Fiil
bir tanığın ifadesini almak Fiil