şimdilik.
Here's $5 to be carrying on with; I'll give you more tomorrow: Şimdilik şu 5 doları al, yarın daha fazla veririm.
pasife geçenler
uzun vadeli zararları ileriye (ilerdeki kazançlara mahsup etmek üzere) nakl
sürekli denetim yürütülmesi (icrası)
kredili olmamak Fiil
işlemek Fiil
götürmek Fiil
faaliyete geçmek Fiil
sermaye trafiği kanunsuz işlemler yapmakta devam etmek Fiil
işi terk etmek Fiil
işi terketmek Fiil
silah taşıyabilir
taşıtmak taşıttırmak Fiil
ateşli silah taşıma ruhsatı
bir iş yapmaya devam etme izni
ateşli silah taşıma ruhsatı
iş yapmaya devam etme izni
pek inandırıcı olmamak Fiil
yeni hesaba devretmek Fiil
bir meblağı birinin zimmetine geçirmek Fiil
bir meblağı yedek olarak ayırmak Fiil
bir meblağı rezerve nakletmek Fiil
bakiyeyi yeni hesaba devretmek Fiil
denize su taşımak, tereciye tere satmak, zengine sadaka vermek.
dereye su taşımak.
malları istasyona taşımak Fiil
işleri haddine vardırmak Fiil
hapise götürmek Fiil
bir emri harfi harfine yerine getirmek Fiil
emri harfi harfine yerine getirmek Fiil
stoku gelecek mevsim için saklamak Fiil
iş yapmak istemek Fiil
iş yapmak istemek Fiil
kuşkuculuğu biraz fazla ileri götürmek Fiil
bir şeyi aşırı götürmek Fiil
ifrata vardırmak Fiil
haberi köydeki herkese yaymak Fiil
fiyatları düşürmek Fiil
hesabına geçirmek/yazmak.
ifrata kaçmak Fiil
daha yüksek fiyat düzeyine çıkarmak Fiil
daha yüksek fiyat düzeyine çıkarmak Fiil
daha yüksek fiyat düzeylerine çıkmak Fiil
daha yüksek fiyat düzeylerine çıkarmak Fiil
rezerv fonuna ayırmak Fiil