1. mütecaviz, başkasının mülküne/hakkına tecavüz eden kimse.
    trespassers will be prosecuted: Girenler
    hakkında yasal kovuşturma yapılır!