turn button

  1. button ile ayni anlama gelir. kapı tokmağı.
  2. İsim kapı tokmağı.