1. güncel, günümüze/modaya uygun, çağdaş, modern.
    date methods.
    to be up to date: güncelleşmek,
    zamana uygun/modern/yeni fikirli olmak, işini gününe yetiştirmek.
    We want our methods to be up to date.
bir listeyi güncelleştirmek Fiil
büroyu modernleştirmek Fiil
büro yu modernleştirmek Fiil
güncelleştirmek Fiil
güncelleştirmek Fiil
güncel yapmak Fiil
modernleştirmek Fiil
ajur duruma gelmek Fiil
zamanı gelmiş ya da geçmiş bir şeyi yapmak Fiil
son durumu öğrenmek Fiil
hesapları deftere günü güne kaydetmek Fiil
muhasebe defterlerini ajur (güncel) tutmak Fiil
hesapları deftere günü gününe kaydetmek Fiil
güncel olmak Fiil
güncelliğini korumak Fiil
modern ev
birine bir şey hakkında muntazaman haber vermek Fiil
güncel, en son durumu belirten.
an up-to-date report. Sıfat
modern, asrî, zamana uygun.
up-to-date methods. Sıfat