1. güncel, günümüze/modaya uygun, çağdaş, modern.
    date methods.
    to be up to date: güncelleşmek,
    zamana uygun/modern/yeni fikirli olmak, işini gününe yetiştirmek.
    We want our methods to be up to date.