1. Geçişli Fiil kullanmak, yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek, yarar/fayda sağlamak.
    utilize one's abilities in a suitable job.
bir krediyi kullanmak Fiil
akreditifin bir kısmını kullanmak Fiil
bir fırsattan yararlanmak Fiil
birinin adını kullanmak Fiil
ıskartaları kullanmak Fiil
işçileri kullanmak Fiil