1. Sıfat ağlayan, gözyaşı döken, gözleri yaşlı.
  2. Sıfat damlayan/ sızan (sıvı).
  3. Sıfat ince ve sarkık dallı (ağaç).
ağlamaklı ağlamalı
salkım söğüt
(Salix babylonica).
salkımsöğüt
(Salix babylonica).
salkım söğüt İsim, Bitki Türleri