1. İsim kendin(iz), kendine, kendi kendinize, bizzat, sen/siz, bizzat siz(in).
  Look at yourself in the mirror:
  Aynada kendine bak.
  Do it yourself . İşini bizzat kendin yap.
 2. İsim bir kimsenin tabiî halini ifade için kullanılır:
  be yourself = behave yourself: kendine gel!
  Are
  you tired? You don't seem yourself today: Bugün pek iyi görünmüyorsun, yorgun musun?
  I'll forgive you; I know you weren't yourself when said that: Seni affediyorum, onu söylediğin zaman pek kendinde değildin.
  Come to yourself =
  Pull yourself together: Kendine gel, kendini toparla, kendine hâkim ol.
kendi gibi davranmak Fiil
kendi olmak Fiil
kendini göstermek Fiil
tavır sergilemek Fiil
duruş sergilemek Fiil
tutum sergilemek Fiil
durmak Fiil
tavır takınmak Fiil
kendini suçlamak Fiil
kendi kendini yiyip bitirmek Fiil
terbiyeli ol
daha iyi bir yere gelmek Fiil
durumunu düzeltmek Fiil
ilerlemek Fiil
durumunu iyileştirmek Fiil
kendi kaşınmak Fiil
başını belaya sokmak Fiil
kendi etmek, kendi bulmak Fiil
kendi kaşınmak Fiil
başını belaya sokmak Fiil
kendini frenlemek Fiil
kendini durdurmak Fiil
kendine engel olmak Fiil
kendine güven kazanmak Fiil
kendine güveni yerine gelmek Fiil
bağlanmak Fiil
taahhüt etmek Fiil
ilkelerinden taviz vermek Fiil
kendiyle ters düşmek Fiil
inançlarına aykırı davranmak Fiil
riske girmek Fiil
prensiplerine aykırı davranmak Fiil
ilkelerine aykırı davranmak Fiil
prensiplerinden ödün vermek Fiil
ilkelerinden ödün vermek Fiil
prensiplerinden taviz vermek Fiil
kendini tehlikeye atmak Fiil
kendine hâkim olmak Fiil
kendini inandırmak Fiil
ikna olmak Fiil
kendini kandırmak Fiil
eliyle haç işareti yapmak Fiil
eliyle haç çıkarmak Fiil
enine boyuna düşünmek Fiil
tartmak Fiil
iyice düşünmek Fiil
kendini mahrum bırakmak Fiil
kendini mahrum etmek Fiil
dikkati çekmek Fiil
öne çıkmak Fiil
evde yapılabilen Zarf
kendi kendine yapılabilen Zarf
el yapımı Zarf
kendini kabul ettirmek Fiil
kabul görmek Fiil
kendini dışa vurmak Fiil
kendini ifade etmek Fiil
serbest kalmak Fiil
kurtulmak Fiil
kendine zarar vermek Fiil, Psikoloji
kendine zarar vermek Fiil, Psikoloji
varlığını kabul ettirmek Fiil
kendini kabul ettirmek Fiil
kendini bırakmak Fiil
kendini tanıtmak Fiil
tanışmak Fiil
fırlamak Fiil
zıplamak Fiil
atılmak Fiil
kendini atmak Fiil
sıçramak Fiil
kendine dikkat etmek Fiil
kendi başına idare etmek Fiil
başının çaresine bakmak Fiil
kendi işini kendi görmek Fiil
hayatta bir yere gelmek Fiil
başarılı olmak Fiil
hayatta başarıya ulaşmak Fiil
kendinde olmamak Fiil
ne yaptığını bilmemek Fiil
kendini iyi hissetmemek Fiil
kendini kötü hissetmek Fiil
kendini tatmin etmek Fiil, Cinsel Sağlık
nasıl isterseniz
kendini göstermek Fiil
kendini tanıtmak Fiil
davranış sergilemek Fiil
kendini takdim etmek Fiil
temize çıkmak Fiil
hatasını telafi etmek Fiil
durumu kurtarmak Fiil
kendini göstermek Fiil
ortaya çıkmak Fiil
tıka basa doymak Fiil
çok yemek Fiil
tıka basa yemek Fiil
patlayacak kadar yemek Fiil
işinize nasıl gelirse
kendi kararlarını kendi almak Fiil
kendi başına düşünebilmek Fiil
kendi başına karar almak Fiil
sadece kendini düşünmek Fiil
bencil olmak Fiil
içinden geçirmek Fiil
ısınmak Fiil
bizzat sen, kendin (ifadeyi vurgulamada kullanılır).
You yourself know it couldn't be true: Bunun
doğru olamayacağını bizzat sen (pek âlâ) biliyorsun.
You yourself told me: Sen kendin (bizzat sen) bana söyledin.
kendini vererek çalışmak Fiil
kendini adamak Fiil
çok çalışmak Fiil
birşey üzerine düşünmek Fiil
birşeyi kendi kendine sormak Fiil
birşeyi düşünmek Fiil
birşeye destek olmak Fiil
birşeyi desteklemek Fiil
kendi kendini yiyip bitirmek Fiil
kendini suçlamak Fiil
birşeyle oyalanmak Fiil
birşeyle uğraşmak Fiil
… olduğunu söylemek Fiil
… olduğunu iddia etmek Fiil
birşeye ilgi duymak Fiil
birşey hakkında kaygılanmak Fiil
birşey için endişe duymak Fiil
birşey için endişelenmek Fiil
birşeyi dert etmek Fiil
birşey için kaygılanmak Fiil
birşeyle ilgilenmek Fiil
...le uğraşmak Fiil
...i dert etmek Fiil
...le ilgilenmek Fiil
birşeye ilgi duymak Fiil
birşey için kaygılanmak Fiil
birşeyle ilgilenmek Fiil
birşey hakkında kaygılanmak Fiil
birşey için endişelenmek Fiil
birşey için endişe duymak Fiil
birşeyi dert etmek Fiil
birşeyden memnun olmak Fiil
birşeyle yetinmek Fiil
üzerini örtmek Fiil
örtünmek Fiil
kendini birşeyden mahrum etmek Fiil
kendini birşeyden mahrum bırakmak Fiil
süslenmek Fiil
makyaj yapmak Fiil
süslenip püslenmek Fiil
Kendini kandırma.
Amma ukalasın ha!
Kendini ne sanıyorsun ki?
bir havalara girmek Fiil
caka satmak Fiil
fiyaka yapmak Fiil
hava atmak Fiil
gösteriş yapmak Fiil
dâhil olmak Fiil
çok gülmek Fiil
kendine birşey kapmak Fiil
kendine birşey bulmak Fiil
kendini ileri atmak Fiil
ileri atılmak Fiil
ileri fırlamak Fiil
yukarı fırlamak Fiil
sıçramak Fiil
zıplamak Fiil
kendini bırakmak Fiil
kendini salmak Fiil
kendini koyuvermek Fiil
kendini dağıtmak Fiil
işleri oluruna bırakmak Fiil
tanışmak Fiil
kendini tanıtmak Fiil
ortadan yokolmak Fiil
ayağa kalkmak Fiil
yerden kalkmak Fiil
düştüğü yerden kalkmak Fiil
birine kendini kabul ettirmek Fiil
birine ne kadar iyi olduğunu göstermek Fiil
birine kendini ispatlamak Fiil
birine ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak Fiil
çok fazla kişiyle cinsel ilişkiye girmek Fiil
önüne gelenle yatmak Fiil
çok fazla düşüp kalkmak Fiil
onunla bununla düşüp kalkmak Fiil
uğraşmak Fiil
çabalamak Fiil
çaba göstermek Fiil
birşeye karşı çıkmak Fiil
birşeyi istemediğine karar vermek Fiil
birşeyin aksi yönde karar almak Fiil
iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışmak Fiil
aynı anda birçok şey yapmaya çalışmak Fiil
kendini yıpratmak Fiil
yıpranmak Fiil
kendini yormak Fiil
kendini üzmek Fiil
durduk yerde heyecanlanmak Fiil
yok yere sinirlenmek Fiil
durup dururken üzülmek Fiil