ınvigilate

(sınavda) gözcülük/nezaret etmek. Intransitive Verb
bekçilik etmek, nöbet tutmak. Intransitive Verb
sınavda nezaretçilik yapmak Verb