ınvigilate

(sınavda) gözcülük/nezaret etmek. Geçişsiz Fiil
bekçilik etmek, nöbet tutmak. Geçişsiz Fiil
sınavda nezaretçilik yapmak Fiil