address in case of need

  1. gerektiğinde başvurulacak adres
bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Verb