agree without the slightest reservation

  1. Verb en ufak bir itirazı olmadan kabul etmek