all around

  1. çepçevre çepeçevre
çok yönlü.
an all-around player. Adjective
geniş uygulamalı/kapsamlı, ihtisaslaşmamış, her işe elverişli.
all-around education: geniş uygulamalı eğitim. Adjective
tüm, tam, bütün.
all-around failure: tam başarısızlık. Adjective