çok yönlü.
an all-around player. Sıfat
geniş uygulamalı/kapsamlı, ihtisaslaşmamış, her işe elverişli.
all-around education: geniş uygulamalı eğitim. Sıfat
tüm, tam, bütün.
all-around failure: tam başarısızlık. Sıfat