arrange in groups

  1. Verb gruplara ayırmak
malları grup bulara ayırmak Verb
malları gruplara ayırmak Verb
birşeyi gruplara ayırmak Verb
birşeyi gruplara bölmek Verb
birşeyi gruplar halinde düzenlemek Verb