bad terms

  1. Noun gergin ilişkiler
araları bozuk
biriyle arası bozuk olmak Verb