banter

  1. lâtife, şaka, takılma, eğlenme.
    The actress exchanged banter with reporters: Aktris muhabirlerle şakalaştı.
  2. lâtife etmek, şaka yapmak, takılmak.
    bantering remarks: alaycı sözler.