be fastidious about one's food

  1. Verb yediği içtiğinde çok titiz olmak