be incorporated

  1. Verb tüzel kişilik kazanmak
  2. Verb (şirket) kurulmak
başka bir firmaya katılarak onunla bir olmak Verb
şirket merkezi İstanbul'da olmak Verb
dosyalara kaydedilmiş olmak Verb
dosyalara kaydedilmiş olmak Verb