bear grass

  1. Noun sıçan kuyruğu
    (Yucca): zambakgillerden yaprakları çayıra benzer bir ot.
  2. Noun (bkz: camass )