belly dance

  1. Noun göbek dansı.
    belly dancer: çengi, göbek dansı oynayan.
göbek dansı
göbek atma
raksetmek Verb
göbek havası Noun
göbek çalkalamak Verb
göbek atmak Verb
göbek atmak, göbek dansı oynamak. Intransitive Verb