birinin davranışını yanlış değerlendirmek

  1. Verb to place sb's conduct in a false light