bitter lake

  1. Noun acıgöl: suyunda sülfat ve alkali karbonat miktarı fazla olan göl.