bitter lake

  1. İsim acıgöl: suyunda sülfat ve alkali karbonat miktarı fazla olan göl.