blame someone for sth

  1. Verb bir şeyin kabahatinıüstüne atmak
kabahati birine yüklemek Verb