book loss

  1. defter zararı
  2. muhasebe defterinde görünen zarar
  3. muhasebe zararı
  4. muhasebe defter inde görünen zarar