brush away

  1. bir kenara itmek, bertaraf etmek, kulak arkasına atmak, nazarı itibara almamak, umursamamak.
    Our complaints
    were simply brushed aside.
    to brush difficulties/opposition aside: zorlukları/muhalefeti bertaraf etmek.