bunch grass

  1. Noun, Botany çimen topağı
  2. Noun küme çayır: ABD'nin çeşitli bölgelerinde yetişen ve ayrı kümeler oluşturan çayırlardan herbiri.