burbot

  1. Noun tatlısu gelinciği
    (Lota lota): mezgitgillerden Akdeniz ülkeleri göllerinde yaşayan uzun gövdeli,
    çenesi sakallı bir balık.
    cusk, eelpout, lawyer, ling ile ayni anlama gelir.