buy it

  1. vurulmak, öl(dürül)mek, (savaşta) vurularak ölmek.
    He bought it at Gelibolu.
    I'll buy it:
    Cevabını bilmiyorum, sen (siz) söyle(yiniz).
İnanmadı.
Yutmadı.
araba alıp bedelini aylık taksitlerle ödemek Verb
araba alıp bedelini taksitlerle ödemek Verb