cadmium

  1. Noun, Chemistry kadmiyum
  2. Noun kadmiyum: iki valanslı, mavimtrak-beyaz, telgen maden. Simgesi
    Cd, atom nu. 48, atom ağ. 112.41,
    özgül ağ. (20°C'de) 8.6, alaşımlarda ve kaplamalarda kullanılır.
kadmiyum sarısı, boyacılıkta kullanılan CdS.
kadmiyum sülfit, CdS: açık sarı-turuncu toz. Boya olarak kullanılır.
kadmiyum sarısı, boyacılıkta kullanılan CdS.