call over

  1. yoklama yapmak, yanına çağırmak.
    call over the names: yoklama yapmak.
    I called him over: Onu yanıma çağırdım.
kusur bulmak Verb
tenkit etmek Verb
birine telefon etmek Verb
birini telefona çağırmak Verb
(okul) yoklama. Noun
(yarışta) bahis listesinin okunması. Noun