1. yoklama yapmak, yanına çağırmak.
    call over the names: yoklama yapmak.
    I called him over: Onu yanıma çağırdım.
kusur bulmak Fiil
tenkit etmek Fiil
birine telefon etmek Fiil
birini telefona çağırmak Fiil
(okul) yoklama. İsim
(yarışta) bahis listesinin okunması. İsim