carry forward an item

  1. Verb bir kalemi yeni devre nakletmek
  2. Verb bir kalemi yeni devreye nakletmek
bir kalemin nakli yekûnunu yapmak Verb
kalemin nakl-i yekûnunu yapmak Verb