catch flat footed

  1. Verb suçüstü yakalanmak
gafil avlamak, hazırlıksız yakalamak.