caused by

  1. mütevellit
sabotajdan ileri gelmek Verb
suyun sebep olduğu hasar
savaşın ardında bıraktığı harabeler Noun
yangının neden olduğu harabe
kazanın neden olduğu yara
doğal afetlere karşı sigorta
gemilerin çarpışması sis yüzündendi
posta grevi yüzünden gecikmeler
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Proper Name, Law