certification mark

  1. (US) sağlamlık işareti
  2. birlik işareti
  3. sağlamlık işareti